Loading...
 

TM-H Release 5.21

Wijzigingen t.o.v. TM-H 5.20

Er is een kwaliteitscheck van de clockbus toegevoegd.

De TM-H slave kan 4 toestanden rapporteren:

  • Clock OK
  • No Clock (treedt o.a. op als de clockbus is kortgesloten of onderbroken)
  • Bad Clock (betekent dat de clock zeer slecht is, bv slechts 1 draadje aangesloten, Dinamo zal nauwelijks functioneren. Treedt ook op als de clock is omgepoold)
  • Degraded Clock (betekent dat de clock wel doorkomt maar timing fouten vertoont, Dinamo zal waarschijnlijk wel functioneren, maar mogelijk met onduidelijke problemen. Duidt mogelijk op slechte kabels of fouten met afsluitweerstanden)

De TM-H master zal altijd rapporteren dat de clock OK is. De TM-H kan i.t.t. de TM44 namelijk de door hemzelf gegenereerde clock niet teruglezen. Bij een gecombineerd gebruik van TM-H en TM44 wordt het ook aangeraden de clock altijd te laten genereren door een TM44.

Met DinamoConfig 1.32 kun je een analyse van de clock opvragen. Deze check zit voorlopig achter de Master/Slave check die je kunt uitvoeren als je kiest voor All-TMxx.

Page last modified on Monday 17 June, 2019 00:19:00 CEST
British English (en-uk)Dutch (Nederlands, nl)German (Deutsch, de)